Då man får barn förändras det trygga hemmet – en dörr, trappa, eller spis blir något som barnet kan klämma sig i, falla ned för eller bränna sig på. Bostaden är fylld av saker som barnet uppenbarligen kan göra sig illa på. Det finns också mindre uppenbara risker och det är viktigt att fatta medvetna beslut.

Förebygg risker

Man kan aldrig helt hindra ett barn från att skada sig men det viktigaste är att föräldrar och barn bör kunna vistas i hemmet tillsammans och slappna av. Därför är det viktigt att man inventerar hemmet, dess utrustning och produkter, så att man blir medveten om vad som kan göras för att förebygga riskerna.

Hemsäkerhetsprodukter

  • Barngrindar används vid trappor, för eldstad eller som skydd vid balkongdörr
  • Skydd och spärrar: hörn- och kantskydd, klämskydd och elutagskydd hindrar barnet från att skada sig på vassa hörn, klämma sig, komma åt elektricitet – spärrar för lådor eller skåp skyddar innehållet
  • Möbelankare eller tippskydd förhindrar att stora tunga möbler som bokhyllor, TV eller spis välter över barnet

Det är inte nödvändigt eller ens möjligt att förebygga alla potentiella risker men man kan relativt enkelt värdera situationen och fokusera på att minimera de största skaderiskerna. Ingenting förutom möjligen en videokamera kan hålla full uppsikt över barnets aktivitet.

Oförargliga vardagsrisker?

Ibland är inte den stora uppenbara faran värst utan den tillsynes försumbara risken. Kemikalier är ofta osynliga men finns överallt och är inte något vi helt kan undvika. Ökad medvetenhet gör att riskerna minimeras även här. Information om kemikalier i mat, hushållsprodukter och dricksvatten finns bland annat att läsa mer om på Vårdguiden.se. Det är viktigt att se över dricksvattnets säkerhet, särskilt om man har egen brunn.

Vardagskemikalierna i våra hem, i rengörnings- och hygienprodukter, textilier, plastmaterial, vår mat och vatten kan skada barn i större utsträckning än vuxna. De tester som sätter gränser för vad som anses säkert tar inte hänsyn till vare sig effekterna av den cocktail av vardagskemikalier vi utsätts för eller utsattheten hos den mindre barnkroppen. Naturvårdsföreningen och Mölndals stad sammanställer information och råd som finns sammanfattade nedan.

Undvik starka rengöringsmedel

  • Kasta teflonpannan, använd gjutjärnspanna istället
  • Undvik halvfabrikat och plastförpackningar på mat då de läcker farliga kemikalier
  • Köp begagnade textilier för att undvika gifterna som används i tillverkningen
  • Undvik plastleksaker, ställ höga krav vid inköp av barnprodukter av plast som nappar eller muggar
Posted in: Tips.
Last Modified: januari 15, 2019